Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
4053 1b9e 350
Reposted fromtosiaa tosiaa viaampajewska ampajewska
0734 6613 350
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viayourhabit yourhabit
4044 51e8 350

j-tk:

j-tk

Reposted fromtosiaa tosiaa viaojtam ojtam
4542 1dd7 350

To, że ludzie w Polsce nie dzwonią na policję wtedy, gdy słyszą, jak ktoś woła pomocy, jest normalne w ten sam sposób. Albo jak przejeżdżają obok rozbitego samochodu stojącego w plamie z krwi, benzyny i drobin szkła, albo gdy przechodzą obok kogoś systematycznie i w skupieniu kopanego po głowie. Ludzie w Polsce dzwonią po policję wtedy, gdy ktoś mieszkający pod nimi włączy za głośno muzykę o dwudziestej trzeciej albo zatarasuje im wyjazd z parkingu
Reposted fromzenibyja zenibyja

April 19 2017

0678 81b7 350
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viayourhabit yourhabit
5797 ef82 350
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viayourhabit yourhabit
1085 53ee 350
Reposted fromnezavisan nezavisan viayourhabit yourhabit

April 10 2017

Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viayourhabit yourhabit
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viayourhabit yourhabit
4785 c850 350
Reposted fromniefajna niefajna viayourhabit yourhabit
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy. - Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek. - Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne

April 09 2017

5786 3c2a 350

ivorythephilosopher:

stephenraygarza:

honeysuckle-princess:

this is the 2016 apology post. reblog in 45 seconds and 2016 will apologize to you in the form of money.

not risking it.

Not even scrolling past it

Reposted fromgreggles greggles viayourhabit yourhabit
4623 e4d5 350
Reposted froma-antimatter a-antimatter viayourhabit yourhabit
8539 fb80 350
Reposted frommythicgeek mythicgeek viaojtam ojtam
2873 2db8 350
Reposted fromnezavisan nezavisan viayourhabit yourhabit
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin
Reposted fromkonwalia konwalia viayourhabit yourhabit
6284 a90d 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl