Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

0918 c213 350
Reposted fromsosna sosna viairmelin irmelin

September 01 2017

2392 5ca1 350
Reposted fromsargon sargon viairmelin irmelin
7968 8336 350

catscatscatss:

Cat is handling imaginary radioactive materials.

(Source)

Reposted fromglitterfuneral glitterfuneral viairmelin irmelin
3307 24f1 350
Reposted fromBeMyHero BeMyHero viairmelin irmelin
0174 6924 350
Kraków, Twardowskiego, emenemsy.
Reposted fromredshadow redshadow viairmelin irmelin
2381 3a96 350

kyraneko:

honeyswtfits:

magic cat

blessed post

Reposted from10k-saints 10k-saints viairmelin irmelin
3572 fe6d 350
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
7077 9f09 350
Reposted fromhaszek haszek viairmelin irmelin
Kupiłem ci róże z kolcami tak ostrymi, jak temperament który masz.
— Siles - Róże (via syndromy)
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin

August 26 2017

6286 6a6d 350
Mówię do siebie: nie myśl! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Gdy wie się jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Chciałabym być bardziej otwarta. Ale nie taka "przyjaciółka dla każdego", ale taka w sposobie bycia. Jak Włosi, albo Hiszpanie. Że są jacy są i już. Że zagadują obcych, że potrafią normalnie pogadać. Nie przejmują się tym, jak ludzie ich widzą. Są życzliwi, uśmiechnięci. Tacy południowcy na spontanie. Że są sobie, a nie uważają na wszystko, na ludzi. Że właśnie dla ludzi są. Że przecież ludzie są super.
— brakuje mi tej otwartości.
Reposted fromniskowo niskowo viagoraca-czekolada goraca-czekolada
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
6616 7874 350
Ludzie wiele tracą tylko, dlatego że są nieśmiali.
Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
4846 6909 350
Magda Dunaj
Reposted fromfiligranova filigranova viairmelin irmelin

August 20 2017

Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl