Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
4129 2a58 350
Reposted fromdippi dippi viairmelin irmelin
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin

May 09 2019

0413 1e5d 350
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
9278 330d 350
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viairmelin irmelin
2072 13e3 350
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
1293 55b4 350
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viairmelin irmelin
5222 a515 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Reposted frompffft pffft viairmelin irmelin

May 07 2019

0303 c0f5 350
Reposted fromruthieful ruthieful vianikotyna nikotyna
Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt 
Bo tego nie wiesz nawet sama Ty
— Bogusław Mec
Reposted fromsoftboi softboi
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
8772 bf9f 350
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
9548 095d 350
Reposted fromsoftboi softboi
9703 9d80 350
Reposted fromsoftboi softboi
9887 eed3 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
7553 0f5b 350
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viairmelin irmelin
Jak na kogoś kto jest miły to zachowujesz sie jak suka.
— Ziomalki
Reposted fromresort resort viamoviesss moviesss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl