Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

Była niepoprawną romantyczką, niezależną i, delikatnie mówiąc, dość niewinną. Jeśli pozwoliło jej się mówić, mogła trajkotać bez przerwy, lecz jeśli przebywała w towarzystwie kogoś, z kim nie miała wspólnego języka - innymi słowy, z większością mieszkańców Ziemi - ledwo otwierała usta.
— Haruki Murakami
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
1252 7323 350
Reposted fromcalifornia-love california-love viainfrezja infrezja
6587 343a 350
Reposted fromtfu tfu viaflosik flosik
8909 01db 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viaadaaa93 adaaa93
2777 6589 350
Reposted from4777727772 4777727772 viaintotheblack intotheblack
0332 9467 350
Reposted fromstroschek stroschek viayourhabit yourhabit
Blizny świadczą o tobie(...) Mówią, że jesteś silna i że przeżyłaś coś, co kogoś innego by zabiło. 
— Gena Showalter
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viayourhabit yourhabit

April 21 2018

7419 fabe 350
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayourhabit yourhabit
6450 c0f9 350
Reposted fromdivi divi viayourhabit yourhabit
8622 e10d 350
daba dam dam daba daba dam dam
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayourhabit yourhabit
Reposted fromFlau Flau vianikotyna nikotyna

April 19 2018

6599 54e4 350
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
8192 078f 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainaya inaya
7873 312a 350

hiniceday:

tak!

Reposted fromimmortal-a immortal-a viaframbuesa frambuesa
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viainspirations inspirations
Reposted fromshakeme shakeme viaakunin akunin
7129 ad1f 350
Reposted fromruthieful ruthieful viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl