Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

Cały problem Hłaski to strach przed banałem życia, banałem studiów, banałem uczenia się, patrzenia na świat i banałem jakiegoś tam szczęścia.
— Andrzej Bobkowski o Marku Hłasko
Reposted frommyname myname viairmelin irmelin
0571 1153 350
Reposted fromsbguys sbguys viairmelin irmelin
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viairmelin irmelin
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
Reposted fromjustjustjust justjustjust viairmelin irmelin
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
6196 40e7 350
Reposted fromNajada Najada viairmelin irmelin
5730 cfb0 350
Reposted fromsweetbitter sweetbitter viairmelin irmelin
9207 92b3 350
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viairmelin irmelin
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viairmelin irmelin
8407 88c4 350
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
1143 b91e 350
Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin

September 27 2017

Szukam świata w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę
gdzie szewc
chodzi w butach
gdzie jak cię widzą
to dzień dobry
szukam świata w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem
— Borszewicz
Reposted fromzenibyja zenibyja
6206 b4b6 350

xelamanrique318:

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Bones (S08E06) - The Patriot in Purgatory

Reposted fromanthonyesnark anthonyesnark viasanderDL sanderDL
2450 b312 350
Reposted fromunco unco viairmelin irmelin
2465 09a2 350
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
9770 aa6f 350

kynen:

Bless whoever looked at a picture of two mountains and thought of this.

0449 4051 350
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
5276 4641 350
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin

September 20 2017

0918 c213 350
Reposted fromsosna sosna viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl