Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2020

9676 5137 350
Pewien rodzaj masochizmu jest mi bliski. Koleżanka opowiadała, że przechowuje list od nieżyjącej już babci. W chwilach depresji czyta ten list, by płacząc zejść na samo dno rozpaczy. I ja to rozumiem. 
— Andrzej Grabowski
Reposted fromunr-eal unr-eal viagoraca-czekolada goraca-czekolada
Sponsored post
Bywała wesoła, roześmiana, pełna życia i energii (...) Tymczasem jednak przejmowała się nadal. Ciągle coś ją bolało lub dotykało.
— Agnieszka Osiecka, Dzienniki 1951
2358 08b5 350
Reposted fromhare hare viagoraca-czekolada goraca-czekolada
8792 6b47 350
Harley Quinn: Birds of Prey, C. Yan (2020)
Reposted frommovieguy movieguy viamoviesss moviesss

April 25 2020

5329 7cfc 350
Reposted fromkarahippie karahippie viakashasrasha kashasrasha

March 28 2020

Fear leads to panic, panic leads to pain
Pain leads to anger, anger leads to hate
— IDLES - Danny Nedelko
Reposted fromsoftboi softboi
7166 3e44 350
Reposted fromsoftboi softboi

March 25 2020

3673 2631 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
3487 5ce4 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

March 18 2020

4850 75c6 350
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
4962 ea47 350
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viairmelin irmelin
4407 fd72 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
4257 e729 350
Reposted fromSanthe Santhe viairmelin irmelin
Przyroda wydaje się obojętna wobec kryteriów dobra i zła. Ale nieraz udziela pocieszeń, które są niby ręka położona na rozpalonym czole. Po każdej zimie przywodzi znowu wiosnę, wytryska dla utrudzonych stóp wędrowca rzewnymi strumieniami, rodzi owoce, w które można zanurzyć wargi, pachnie trawą i rosą, okrywa nawet groby kwiatami, otula nas, ogarnia jakby opiekuńczym ramieniem.
— Zygmunt Kubiak
Reposted fromsoftboi softboi
0837 a141 350
Reposted fromsoftboi softboi
7759 fbc0 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
3579 9529 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...