Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

4468 fa08 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viaperseweracje perseweracje
0813 bdea 350
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

September 04 2019

1142 514f 350
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viaojtam ojtam
1825 9171 350
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
2637 804b 350
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
3126 59aa 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3057 6bac 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3049 59c0 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
9467 9296 350

August 21 2019

2272 d3ce 350
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viairmelin irmelin
3953 c1a5 350
Reposted fromLunarr Lunarr viamoviesss moviesss
3955 866c 350
Reposted fromfilmowa filmowa viamoviesss moviesss
1354 86d7 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
8047 8faa 350
Reposted fromdoedeer doedeer viairmelin irmelin
3029 0ea1 350
Reposted fromdoedeer doedeer viairmelin irmelin
8110 139e 350
Reposted fromdoedeer doedeer viairmelin irmelin
Oprócz tego, że były wymowne, jej sny były również piękne. Okoliczności tej nie dostrzegał Freud w swojej teorii snów. Sen jest nie tylko komunikatem (ewentualnie zaszyfrowanym komunikatem), ale również aktywnością estetyczną, grą wyobraźni, która jest wartością sama w sobie. Sen stanowi dowód na to, że fantazja, marzenie o czymś, co się nie wydarzyło, należy do najgłębszych potrzeb człowieka. I tu jest korzeń zdradliwego niebezpieczeństwa snów. Gdyby sen nie był piękny, można by o nim szybko zapomnieć. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

August 18 2019

2359 713c 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl