Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2020

3003 a216 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

March 12 2020

Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Sponsored post
3946 3ae0 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoftboi softboi
0892 71ae 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

March 11 2020

6805 af5c 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
4067 fff5 350
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
6061 3bb7 350
Reposted fromsoftboi softboi
6073 eb34 350
Reposted fromsoftboi softboi
Jest piąta rano. Obudziłem się, chociaż nie zadzwonił budzik. Obudziłem się, ponieważ moje myśli krzyczą głośno, a żadna z nich nie życzy mi dobrze.
— David Levithan
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
3962 65b4 350
Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin
Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Prachett, "Ciekawe czasy"
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

February 13 2020

6901 ff38 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
7619 07ba 350
Reposted fromhare hare viairmelin irmelin
5359 9038 350
El Maquinista, B. Anderson (2004)
Reposted frommovieguy movieguy viamoviesss moviesss
5989 71bd 350
Reposted fromsoftboi softboi
0954 3fb6 350
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin
1713 1f61 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
6811 e2e9 350
Reposted fromsoftboi softboi
7600 392d 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

February 08 2020

4470 32aa 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...