Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2020

3496 e9ca 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Trzeba żyć i cieszyć się , i płakać , i przeklinać , i diabli jeszcze wiedzą , co robić , ale nie wolno wspominać
— Marek Hłasko
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Sponsored post
2983 b73b 350
Reposted fromsoftboi softboi

June 19 2020

4037 1a8b 350
0593 685d 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoisetales noisetales
3254 b40c 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxchocolatex xchocolatex
8626 60a8 350
Reposted fromBabson Babson vialosbananos losbananos
6436 5cb2 350
Reposted frommangoe mangoe viaakka akka
1992 bafb 350
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viahardkorwey hardkorwey
2069 7317 350
Istnieją dwa sposoby ucieczki od prozy życia: muzyka i koty.
— Albert Schweitzer
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapyotrus pyotrus
1903 80c0 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viapyotrus pyotrus
0577 b599 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapyotrus pyotrus
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim, to po co Ci taka relacja? Letnia to może być zupa, a nie miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapyotrus pyotrus
1395 ed09 350
Reposted frompsychodelikatesy psychodelikatesy viazciach zciach

June 15 2020

2013 0aa4 350
Guardians of the Galaxy, J. Gunn (2014)
Reposted frommovieguy movieguy viamoviesss moviesss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...